top of page

בגלריה זו תוכלו לראות סרטי אימונים המתבצעים בעונת החורף.
בגלריה תוכלו לראות אין ספור אימונים בהם "Safe Rescue" מכשירה את יחידות החילוץ המשטרתיות. בתחום החילוץ ממים זורמים.

גלרית סרטים.jpg

 

בגלריה זו תוכלו לראות תמונות מאימונים המתבצעים בעונת החורף.
בגלריה תוכלו לראות אין ספור אימונים בהם "Safe Rescue" מכשירה את יחידות החילוץ המשטרתיות. בתחום החילוץ ממים זורמים. 

גלרית תמונות מימונים.jpg


בגלריה זו תוכלו לראות תמונות מתקופת הקמת ספורט המים הלבנים (רפטינג) בישראל Whitewater Rafting.

גלרית רפטינג.jpg


בגלריה זו ישנו מבחר כתבות שנכתבו במדיה בתקופת הקמת ספורט המים הלבנים (רפטינג) בישראל Whitewater Rafting.

5.jpg
bottom of page