חיפוש

Whitewater Rafting in Israelהיסטוריה של הרפטינג בארץ ובעולם
היסטוריה של הרפטינג בארץ ובעולם

  • Issue: February 1998

  • Designer: A. Berg

  • Stamp size: 20 x 25.7 mm

  • Plate no.: 340 - 341

  • Sheet of 50 stamps Tabs: 10

  • Printers: Government Printers